Dataredning - Data gjenoppretting

ONTECH Data hjelper deg med dataredning og datagjenoppretting og henter ut tapte data etter ufrivillig sletting eller harddisk-havari. Vi har kompetanse og utstyr ved vårt pcverksted i Drammen samt 31 års erfaring. Data kan reddes ut fra bærbare og stasjonære pc'er, samt eksterne disker, mobiltelefoner, kamera, minnepenner og minnekort.

Våre verktøy kan "tvinge" disken til å lese rundt området som er skadet. Vi redder også i noen tilfeller ut data som er slettet eller kryptert av såkalt løsepengevirus, ransomware og krypteringsvirus (avhengig av type).
ONTECH Data er servicepartner for IBAS Kroll Ontrack, nordens ledende tjenesteleverandør av datarekonstruksjon, datasletting og dataetterforskning. Skulle det vise seg at rekonstruksjon av dine data ikke lar seg løse hos oss kan vi sende din harddisk videre til IBAS. IBAS er internasjonalt anerkjent for sin ekspertise med å redde viktige data for sine oppdragsgivere.

Tusenvis av profesjonelle IT-folk og privatpersoner benytter seg av IBAS for å rekonstruere tilsynelatende ugjenopprettelige data. Tapte data kan rekonstrueres enten harddisken har krasjet, har blitt fysisk skadet eller blitt offer for en vann- eller brannkatastrofe. ONTECH Data tar en diagnose av din harddisk og vurderer om den kan gjenopprettes hos oss eller må sendes videre til IBAS.

Ring telefon 32 82 33 22 eller send oss en melding for mer informasjon.

Kontakt Ontech Data på telefon 32 82 33 22 eller send oss en melding her:

hCaptcha